SDKP

USA – UNIA EUROPEJSKA – AFRYKA – UKRAINA – KANADA – AMERYKA POŁUDNIOWA – AUSTRALIA

Skład Zarządu SDKP

Prezes

JM Rektor Założyciel Akademii Polonijnej w Częstochowie Założyciel i twórca SDKP

Ks. prałat prof. AP dr hab. Andrzej Kryński, dr h. c.

Sekretarz Generalny

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek, dr h.c.

Wiceprezesi

I w-ce prezes

Ks. prałat prof. zw. dr hab. Stanisław Łupiński, dr h.c.

II w-ce prezes
dr Teresa Maria Włosowicz

Sekretarz naukowy
mgr Justyna Rozmarynowska

Komisja rewizyjna
dr Adrian Karolak

Sekretarz organizacyjny
mgr Ilona Medajska

Skarbnik
Renata Gajosek

Honorowi członkowie SDKP

Ks. prałat prof. zw. dr hab. Stanisław Łupiński, dr h.c. – Polska

Prezydentowa
Karolina Kaczorowska – Polska – Wielka Brytania

Nicole Piasecki – USA
Wiceprezydent ds. Rozwoju i Biznesu
Boeing Commercial Airplanes

Pisarka mgr Grażyna Fijałkowska – Polska

Ks. prof. dr hab. Jerzy Koperek – Polska

prof. dr Antonio Herkulan Wróbel OFM – Argentyna

o. Jerzy Twaróg OFM – Argentyna

prof. dr Janusz Romański – USA

mgr inż. Janusz Ptak – Francja

mgr inż. Janusz Zastocki – USA – Polska

art. fot. Andrzej Winiarz – Polska

Komisje Międzynarodowe
Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii – SDKP
powołane przez sekretarza generalnego
prof. Zbigniewa S. Piaska w dniu 11 października 2009r.

Profesor Zbigniew S. Piasek – Polska

Przewodniczący Rady Naukowej Techniki
USA – Unia Europejska – Afryka
Przewodniczący Kapituły Nagrody „Za Osiągnięcia w Badaniach
nad Polonią” – Radę i Kapitułe powołano w 2006r.

ks. prałat prof. zw. dr hab. Stanisław Łupiński, dr h. c. – Polska

Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Duszpasterstwem
Polonijnym w USA

Konsul Honorowy RP Florydy Lady Blanka Rosenstiel, dr h. c.
Miami – USA

Przewodnicząca Komisji Współpracy ds. Dyplomatycznych i
Konsularnych w USA i Unii Europejskiej

Prof. zw. dr hab. Kostiantyn Balabanow – Ukraina

Przewodniczący Komisji ds. Dyplomatycznych i Konsularnych
na Ukrainę, Unię Europejską i Kraje Nadbałtyckie

Pilot kapitan Stanisław Błasiak – Polska

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Pilotami
w USA, Afryce, Kanadzie i Unii Europejskiej

Prof. zw. dr hab. Mykoła Zymomrya, dr h. c. – Ukraina

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi
Stowarzyszeniami Naukowymi
w Ukrainie, USA, Unii Europejskiej i w Krajach Nadbałtyckich

dr Wiesław Nawrocki – Polska

Wice Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi
Stowarzyszeniami Naukowymi
w Ukrainie, USA, Unii Europejskiej i Afryce

dr Andrzej Tomaszewicz – Norwegia

Przewodniczący Komisji Współpracy ze Stowarzyszeniami Polonijnymi
w Krajach Skandynawskich

Prof. dr hab. inż. Janusz Romański Pensylwania – New York – USA

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi
Stowarzyszeniami Naukowymi w USA
Przewodniczący Komisji Współpracy z Kongresem Polonii
Amerykańskiej

Dr Stanisław Bacior – Polska

Wice Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi
Stowarzyszeniami Naukowymi w USA i UE

Prof. zw. dr hab. Ihor Dobrianski – Ukraina

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią
w Ukrainie, USA, Unii Europejskiej i w Krajach Nadbałtyckich

Redaktor Mirosław Kucharski – Polska

Przewodniczący Komisji Współpracy z Dziennikarzami Polonijnymi
w USA – Afryce i Unii Europejskiej

Prof. zw. dr hab. inż. Adam Skorek – Montreal, Kanada

Przewodniczący Komisji Współpracy z Kongresem Polonii Kanadyjskiej
Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w Kanadzie

Sophie Maj – Australia

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Stowarzyszeniami
Polonijnymi w Australii

Paul Gospodarczyk – Australia

Przewodniczący Komisji Współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo -Kulturowymi w Australii, USA i Nowej Zelandii

Prof. dr hab. Zdzisław Wesołowski – Miami, Floryda USA

Przewodniczący Komisji Stowarzyszenia Międzynarodowych Izb
Handlowych w USA
Wice Prezydent i współzałożyciel Association of Bi
National Chambers of Commerce in USA
www.abicc.org
www.flpac.org

Ks. prof. dr hab. Jerzy Koperek – Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, Polska

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polskimi Misjami Katolickimi
w Świecie.
Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Ośrodkami
Duszpasterskimi w Świecie

Dipl. – Ing. Arch. Bożena Prochacka – Wiedeń, Austria

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Ośrodkami Polonijnymi na Kraje Alpejskie

Dr inż. Jan S. Płachta – Chicago, USA

Przewodniczący Komisji Współpracy z Radą Polskich Inżynierów w
Ameryce Północnej

Mgr inż. Janusz Zastocki – New York – USA – Polska

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi
Stowarzyszeniami Prasowymi w USA

o. prof. dr Antoni Herkulan Wróbel – Ameryka Południowa

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi
Stowarzyszeniami Naukowymi w Ameryce Południowej

o. Jerzy Twaróg – Rektor Misji Katolickiej w Argentynie – Ameryka Południowa

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Misjami
Katolickimi i Polonijnymi Stowarzyszeniami Katolickimi w Ameryce
Południowej i USA

Mgr inż. Janusz Ptak – Paryż, Francja

Przewodniczącego Komisji Współpracy z Polonijnymi
Stowarzyszeniami Naukowymi we Francji

ks. Jan Zalewski – Dania

Przewodniczący Komisji Pamięci Narodowej

Mecenas Andrzej Linhardt – Polska

Przewodniczacy Komisji Wspólpracy ze Polonijnymi
Stowarzyszeniami Prawniczymi w
Kanadzie, USA i w Wielkiej Brytanii

Art. fot. Andrzej Winiarz – Polska

Przewodniczący Komisji Pamięci Jana Pawła II

Mgr inż. Józef Serafin – Polska

Wice Przewodniczący Komisji Pamięci Jana Pawła II

Dr Stanisław Zając – Polska

Przewodniczący Komisji Współpracy z Placówkami Dyplomatycznymi w
Unii Europejskiej, Afryce i USA

Prof. dr hab. Ivan Zymomrya – Ukraina

Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi
Stowarzyszeniami Kulturowymi w
Ukrainie, Kanadzie, USA i w Unii Europejskiej

Powieściopisarz Wesley Adamczyk – Chicago – New York, USA

Przewodniczący Komisji Współpracy z Pisarzami Polonijnymi i Amerykańskimi w Ameryce Północnej

Pisarka Grażyna Fijałkowska – Polska

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Polonijnymi Pisarzami i Artystami w Unii Europejskiej i USA

Artysta Rzeźbiarz Wojciech Batko – Polska

Wice Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Pisarzami i Artystami w Unii Europejskiej i USA

ks. Prof. dr Zdzisław Malczewski, TChr – Brazylia

Przewodniczący Komisji Współpracy ze Stowarzyszeniami Polonijnymi i Radiem Watykańskim w Brazylii

Dr Piotr Letowt-Vorbek – Afryka Południowa

Przewodniczący Komisji Współpracy ze Stwarzyszeniami Polonijnymi w Afryce – RPA

Dipl. Ing. Józef Buczak – Wiedeń, Austria

Wice Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowymi w Austrii

KONTAKT:

ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLONII (Polska)
ul. Pułaskiego 4/6
42-400 Częstochowa (Polska)
tel. +48 34/368 42 21
http://www.sdkp.ap.edu.pl

e-mail: sdkp@ap.edu.pl

That U be interested

 • img05

  Online studies

  Study on the Internet now! Check
 • img05

  Trip

  See a virtual tour of our college Check
 • img05

  Movie

  Chceck our movie Check

Partners

 

 

 

UW UW